cjs-plzen.cz

 Kvalitní  a  motivující  výuka   za  nízké  ceny

 

 

 

 

 

Certifikáty

Česká jazyková škola vystavuje pro jednotlivé studenty na požádání na konci semestru certifikáty

o dosažení stupně pokročilosti podle Společného evropského referenčního rámce.